ΑΡΧΙΚΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | E-SHOP  | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EN  

Αρχείο  
Η οικογένεια Βασιλείου διαθέτει πλούσιο αρχείο του καλλιτέχνη σε ψηφιακή και μη-ψηφιακή μορφή. Το αρχείο είναι διαθέσιμο στο κοινό κατόπιν επικοινωνίας.

Catalogue raisonné
Η οικογένεια Βασιλείου έχει ξεκινήσει τη μακροχρόνια διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου του συνόλου του έργου του καλλιτέχνη. Οι κάτοχοι έργων του Σπύρου Βασιλείου μπορούν να συμπληρώσουν τα παρακάτω έγγραφο για να συμβάλλουν στη συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό του εν λόγω εγχειρήματος. (Αίτηση κατόχου Acrobat PDF)

Πιστοποιητικά γνησιότητας
Με ταύτιση του αρχείου εκδίδονται πιστοποίητικα γνησιότητας αυθεντικών έργων του Σπύρου Βασιλείου κατόπιν αναλυτικής μελέτης. Ενθαρρύνουμε οίκους δημοπρασιών, εμπόρους τέχνης και συλλέκτες να επιδιώξουν την πιστοποίηση των έργων που έχουν στην κατοχή τους.

Πνευματικά Δικαιώματα
Η οικογένεια Βασιλείου διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη. Για εκδόσεις με εικόνες του καλλιτέχνη, πρέπει να γίνει γραπτό αίτημα για την έγκριση χρήσης.

E-shop
Διατίθενται πρωτότυπα είδη δώρων, όπως αφίσες, κάρτες, βιβλία που αποτυπώνουν πιστά ή αφαιρετικά το πλούσιο έργο του Βασιλείου. shop.spyrosvassiliou.org

 

Copyright © Atelier Spyros Vassiliou